Äntligen…

…mina dikter, tillsammans med mini-akvareller, i en bok!

Märkvärdigt – värdigt att ses.

En brusande snäcka och en sökande blick.

En kantstött sten och ett ömsint ord.

Köpa